Anoia

“LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA COMARCA PASSA TAMBÉ PER LLUITAR PER QUÈ TINGUEM BONES INFRAESTRUCTURES”

  • Actualitzat:
  • Creat:

Resposta a les declaracions de l'alcalde d'Òdena, Pep Solé (CiU)

Davant de les declaracions de l’alcalde d’Òdena, Pep Solé Vilanova (de CiU), respecte el posicionament del PSC respecte el projecte de Can Morera:
• Els odenencs i odenenques han decidit sempre la planificació urbanística. En el cas del “Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO)” tots els ciutadans i ciutadanes d’Òdena, i també els de la Conca d’Òdena per extensió, van tenir l’oportunitat de presentar al•legacions al citat Pla (inclús vàries vegades) que va ser aprovat definitivament el 19 de desembre de 2008, publicat al DOGC núm. 5314, de 9 de febrer de 2009. També en el cas del “Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva del sòl per a l’establiment de l'eix Transversal ferroviari (PDUETF)”, aprovat definitivament el 8 de gener de 2010, publicat al DOGC núm. 5554, de 27 de gener de 2010. I també en el cas del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que havia de complir les directrius de les planificacions d’àmbit supramunicipal.
• En els països normals i avançats quan s’aprova una planificació estratègica urbanística i/o d’infraestructures d’interès general pel país, els governs municipals l’assumeixen i respecten i treballen per portar-la a terme, perquè l’interès de país està per sobre dels interessos particulars. En aquest cas, tant el PDUCO com el PDUETF són planificacions que ofereixen l’oportunitat d’un desenvolupament territorial ordenat i dotat de les infraestructures necessàries per garantir que funcioni.
• Entrant en més detall, a les eleccions municipals de 2007 el govern municipal d’Òdena era manifestament favorable al Pla Director i l’actual alcalde liderava una plataforma opositora; el govern municipal del PSC va repetir el mandat de la repsponsabilitat municipal pel mandat 2007-2011. I a les eleccions municipals del 2011 el PSC va ser la força més votada al municipi.
• Sorprèn que digui aquestes declaracions quan el 2 de maig de 2012, essent tinent d’alcalde del govern municipal d’Òdena, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució per unanimitat que instava al desenvolupament de diversos sectors d’activitat econòmica, entre ells el de Can Morera i Cal Sanador. I citava el consens del territori, concretament la diputada de CiU, Maria Senserrich, del mateix partit que el senyor Solé.
• El que ha quedat demostrat en aquest mandat municipal a Òdena (i a Igualada ) és que s’ha perdut el tren i s’ha abandonat totalment l’oportunitat que la Conca d’Òdena, i per extensió la comarca de l’Anoia, sigui atractiva a rebre grans inversions industrials i/o logístiques. Per què el principal problema de la comarca de l’Anoia és l’atur i la solució és crear llocs de treball estables, quan el govern municipal d’Òdena de CiU i ERC han optat per què no sigui la seva prioritat. Han contribuït amb la seva deixadesa a tenir una comarca més pobre, en riquesa i oportunitats.
• Respecte l’Eix Tranversal Ferroviari la programació dels Plans Territorials, Urbanístics i d’Infrastructures preveien que arribés el 2026, i poc abans el ramal de connexió entre la Conca d’Òdena i el corredor mediterrani. Evidentment, davant d’un govern de la Generalitat de Catalunya de CiU i de soci ERC que enterra el projecte del tren gran, els governs municipals d’Òdena i Igualada ajuden a posar terra a sobre el projecte per enterrar-lo més a fons. L’Eix Transversal Ferroviari amb la seva connexió al corredor mediterrani és l’oportunitat perquè les indústries de la comarca siguin més competitives i poder atraure més inversions; la reindustrialització de la comarca passa també per lluitar per què tinguem bones infraestructures.
• També sorprenen aquestes declaracions del senyor alcalde quan el 18 d’abril de 2012, essent tinent d’alcalde del govern municipal d’Òdena, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució per unanimitat que instava al Govern a continuar impulsant i desenvolupant el projecte de l’eix Transversal Ferroviari, prioritzant la connexió d’aquest eix amb el port de Barcelona –ramal Cervera-Igualada-Martorell-port–. S’intueix que CiU, partit de l’alcalde d’Òdena, sabia que votava.
 

Fitxers adjunts: